Liane Becker
LAGUS-Projekt Beratung
Beraterin, Asylverfahrensberatung
0173 – 8943 140
beratung[at]fluechtlingsrat-mv.de
Khaled Al Bitar
IQ-Projekt Faire Integration
Projektleiter
01520 – 1575 906
kb-iq[at]fluechtlingsrat-mv.de
René Fuhrwerk
LAGUS-Projekt Beratung
Projektleiter, Asylverfahrensberatung
0174 – 3739 669
beratung[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Sylvia Giesler
LAGUS-Projekt Beratung,
Zeitung „Human Places“ und NAFplus
Beratung, Organisation & Finanzen
0385 – 581 57 90
hp[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Ute Neumann
IQ-Projekt Regionales Fachkräftenetzwerk / Arbeitgeber-Hotline
Beraterin
0385 – 555 75 140
un-iq[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Anas Obeid
IQ-Projekt Faire Integration,  IQ-Projekt Regionales Fachkräftenetzwerk / Arbeitgeber-Hotline
Verwaltung
0385 – 581 57 90
ao-iq[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Ulrike Seemann-Katz
ehrenamtl. Geschäftsführung, IvAF-Projekt NAFplus,
Seminare, Öffentlichkeitsarbeit
0385 – 581 57 90
naf[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Carmen Tarrach
IQ-Projekt Regionales Fachkräftenetzwerk / Arbeitgeber-Hotline
Projektleiterin
0385 – 555 75 140
0152 – 0865 1380
iq[at]fluechtlingsrat-mv.de