Liane Becker
LAGUS-Projekt Beratung
Beraterin, Asylverfahrensberatung
0173 – 8943 140
beratung[at]fluechtlingsrat-mv.de
Jacob Bobzin
IQ-Projekt Faire Integration
Projektleiter
01520 – 1575 906
jb-iq[at]fluechtlingsrat-mv.de
René Fuhrwerk
LAGUS-Projekt Beratung
Projektleiter, Asylverfahrensberatung
0174 – 3739 669
beratung[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Sylvia Giesler
IQ-Projekte, LAGUS-Projekt,
Zeitung „Human Places“ und NAFplus
Beratung, Organisation & Finanzen
0385 – 581 57 90
hp[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Ute Neumann
IQ-Projekt Regionales Fachkräftenetzwerk / Arbeitgeber-Hotline
Beraterin
0385 – 555 75 140
un-iq[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Anas Obeid
IQ-Projekt Faire Integration
Verwaltung
0385 – 581 57 90
ao-iq[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Ulrike Seemann-Katz
ehrenamtl. Geschäftsführung, IvAF-Projekt NAFplus,
Seminare, Erstorientierungskurse
0385 – 581 57 90
naf[at]fluechtlingsrat-mv.de
  Carmen Ziegler
IQ-Projekt Regionales Fachkräftenetzwerk / Arbeitgeber-Hotline
Projektleiterin
0385 – 555 75 140
0152 – 0865 1380
cz-iq[at]fluechtlingsrat-mv.de